niedziela

28

luty 2018

10:00 - 15:00

Testy Desek Burton

11:30 - 12:00

Trening

12:00 - 13:30

Zawody

14:00 - 14:30

Rozdanie Nagród